Sastav sirovine predstavlja jedan od presudnih faktora koji utiču na kvalitet stolarije. Da bi stolarija bila kvalitetna, otporna na spoljašnje uticaje i dugoročna, vrsta materijala i procentualni udeo sastojka u profilu spada u jedan od najvažnijih uslova koje je neophodno ispuniti.

Danas se većina kupaca upušta u kupovinu stolarije bez prethodnog informisanja o materijalima koji se koriste za proizvodnju stolarije, kao i o tome kako se ovi materijali menjaju kroz vreme. U daljem tekstu probaćemo da sagledamo prednosti i nedostatke najkorišćenijih materijala, kako biste uspeli da napravite najbolji mogući izbor prilikom zamene dotrajale stolarije.

Drvo je nekada predstavljalo primarni materijal u građevinskoj industriji, dok danas tu ulogu preuzimaju pvc i aluminijumska stolarija. Razlozi za promenu primarnog materijala prilikom izrade stolarije su prvobitno ušteda energije, ali i ekonomska isplativost savremenih materijala.

Aluminijum predstavlja hemijski element koji se dobija preradom rude boksita. Ovaj materijal je veoma sklon oksidiranju. Iako ova činjenica deluje kao mana aluminijuma, ovaj metal oksidiranjem formira površinski sloj aluminijum-oksida i time sam sebe štiti od korozije.

Profili od ovog metala se dobijaju putem obradnih procesa pod nazivom ekstruzija i eloksaža. Ekstruzija predstavlja presovanje tj. oblikovanje metala istiskivanjem istog kroz rezervoare na čijem se kraju nalazi čelična matrica, koja predstavlja šablon za oblikovanje gotovih aluminijumskih profila. Eloksaža ili tzv. proces veštačke oksiracije predstavlja proces u kojem se sa aluminijuma najpre skida prirodni sloj oksida, zatim se vrši odmašćivanje materijala, a potom potapa u različite kiseline kako bi se formirao novi zaštitni sloj. Nakon toga, profil može da se farba ukoliko potrebno da bude u drugoj boji u odnosu na prirodnu boju ovog metala.

Alu stolarija je veoma otporna na atmosferske uticaje karakteristične za sva godišnja doma, na sitne ogrebotine, dejstvo kiselina i ostala mehanična oštećenja. Takođe, ovaj materijal ima veliku čvrstinu i nije podložan deformacijama što ga čini idealnom opcijom za velike prozorske otvore.

PVC stolarija se proizvodi od Polivinil Hlorida ili tzv. PVC-U plastike. Ovaj materijal je veoma tvrd, žilav i otporan na većinu hemikalija. Kombinacija polivinil hlorida sa ostalim aditivima koji su sastav ovih profila, rezultira dobijanju fleksibilnog materijala koji je lak za obradu. Procenat aditiva, u odnosu na primarni polivinil hlorid je izuzetno mali, ali dovoljan kako bi se postigli efekti elastičnosti i lake obrade.

Proces proizvodnje PVC profila je takođe ekstruzija, kao i kod aluminijumskih. Nakon oblikovanja mase kroz šablone za oblikovanje ovih profila, ovi profili se seku na potrebne dužine i pod odgovarajućim uglom.

Današnja PVC stolarija odgovara svim ekološkim standardima pogotovo zbog činjenice da kod dotrajalih profia postoji mogućnost reciklaže i samim tim ponovnog vraćanja u proces proizvodnje bez gubitka osnovnih karakteristika ovih profila.

Svaki materijal za izradu stolarije ima svoje prednosti i mane i izbor prilikom kupovine se vrši prema budžetu, ličnim stavovima, funkcionalnosti i estetskim uklapanjem enterijer.